Hírek

Közlemény támogatási politikáról

Az OPAL Szolgáltató Zrt. (OPAL) üdvözli az Országgyűlés 2019. június 18-án hozott döntését, arról, hogy a 2020. évet a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította, emlékezve az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 100. évfordulójára. Ennek alkalmából – az Országgyűlés a 2019. június 18-i határozata értelmében – támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban […]

Szervezeti változások

2017. augusztus 31-i hatállyal Dr. Bártfai Béla lemondott vezérigazgatói megbízásáról. A továbbiakban az MSZKSZ vezérigazgatójaként, valamint az Igazgatóság elnökeként marad kapcsolatban az OPAL Szolgáltató Zrt-vel.  A Társaság Igazgatósága 2017. szeptember 1-től a vezérigazgatói feladatok ellátásával Brjeska Gábor Pétert bízta meg, aki a vezérigazgatói feladatok mellett a Társaság műszaki és IT területéért felel. A vezérigazgató, az […]

Hitelpályázat

2017. április 24-én az OPAL Szolgáltató Zrt. meghívásos hitelpályázatot írt ki 2.000.000.000 Ft összegű, határozott idejű hitelkeret részbeni, vagy teljes összegének finanszírozására. Összesen 17 bank került meghívásra, mely közül 13 hitelintézet jelezte ajánlatadási szándékát a titoktartási nyilatkozat aláírásával. Az ajánlatok benyújtási határideje 2017. június 9., a szerződéskötés tervezett időpontja pedig 2017. július 4.

Sikeres évet zárt az OPAL Szolgáltató Zrt.

Az elfogadott éves beszámoló alapján az OPAL Szolgáltató Zrt. 2016-os üzleti évét 1.572.701 eFt adózott nyereséggel zárta. Az Igazgatóság 2017. április 19-i ülésén, a Felügyelőbizottság pedig 2017. április 25-i ülésén tárgyalta és fogadta el a Társaság éves beszámolóját, üzleti jelentését, valamint a menedzsment javaslatát az osztalékfizetésre vonatkozóan. A 2016. évi éves beszámoló, valamint a kiegészítő melléklet […]

Ötletpályázat

2017. március 29-én sor került az OPAL Irodaház Kft. által kiírt tervezési ötletpályázat eredményhirdetésére. További információ, valamint a nyertesek neve megtalálható az Érdekeltségeink/OPAL Irodaház Kft./Ötletpályázat menüpont alatt. Ezúton is gratulálunk valamennyi pályázónak színvonalas munkájához!  

Elismerés

Nagy örömünkre szolgál a hír, miszerint mind az OPAL Szolgáltató Zrt. által saját részre használt integrált irányítási rendszer, az OMF Operation, Management & Finance, mind a Társaságunk által pénzügyi-és szolgáltatási tevékenysége ellátásához használt AB4 Accounting & Business Integrált Számviteli Rendszer elnyerte a Magyar Könyvvizsgálói Kamara “Könyvvizsgálóbarát szoftver” címét.      

Ingatlanvásárlás

Az OPAL Szolgáltató Zrt. 2017. március 3-án megvásárolta az Algyő, külterület 01884/2. helyrajzi számú 1 ha 6081 m2 területű ipartelepet, a rajta lévő valamennyi felépítménnyel együtt. A tulajdonjog bejegyzési nyilatkozata 2017. március 6-án benyújtásra került a földhivatalhoz. Ezzel egyidejűleg a terület a korábbi tulajdonos cégcsoportjához tartozó társaság által 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra visszabérlésre került. […]

Tőkeemelés

A tulajdonos, Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) 2016. decemberi rendes közgyűlése akként határozott, hogy az MSZKSZ a Petrotár Kőolajterméktároló (1143 Budapest, Besnyői u. 13.) Kft-ben, valamint az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt-ben (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) meglévő részesedéseivel, mint nem pénzbeli hozzájárulással az OPAL Szolgáltató Zrt. alaptőkéjét, a részesedések szakértő által meghatározott piaci értékén megemelje. Az alaptőkeemelést a […]

Társaságalapítás

A cégbíróság 2016. december 2-i hatállyal bejegyezte az OPAL Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint az OPAL Szolgáltató Zrt. 100%-os tulajdonában álló projekttársaságot. Bővebb információk megtalálhatóak oldalunkon az Érdekeltségeink menüpont alatt.

Névváltozás

A 2016. január 1-jével történt tevékenységi körbeli és szervezeti átalakulásra tekintettel társaságunk 2016.június 1-jétől OPAL Szolgáltató Zrt. (rövid név: OPAL Szolgáltató Zrt.) néven működik tovább. A társaság egyéb adataiban nem történt változás:

  • 1
  • 2